I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

34%
Frekwencja

585

Osób uprawnionych

200

Głosów oddanych

198

Głosów ważnych

2

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

4.5 %

12.6 %

22.2 %

6.1 %

9.1 %

43.4 %

0 %

1 %

1 %

95
76
57
38
19
0