I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SŁUPSKU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

68%
Frekwencja

212

Osób uprawnionych

145

Głosów oddanych

134

Głosów ważnych

11

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

7.5 %

7.5 %

26.9 %

12.7 %

22.4 %

17.9 %

4.5 %

0.7 %

40
32
24
16
8
0