KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

68%
Frekwencja

62

Osób uprawnionych

42

Głosów oddanych

41

Głosów ważnych

1

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

7.3 %

17.1 %

29.3 %

19.5 %

7.3 %

14.6 %

4.9 %

0 %

0 %

13
11
8
5
3
0