DIECEZJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RACIBORZU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

70%
Frekwencja

81

Osób uprawnionych

57

Głosów oddanych

55

Głosów ważnych

2

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

1.8 %

18.2 %

12.7 %

10.9 %

25.5 %

16.4 %

1.8 %

3.6 %

9.1 %

15
12
9
6
3
0