I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

48%
Frekwencja

247

Osób uprawnionych

118

Głosów oddanych

118

Głosów ważnych

0

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

2.5 %

13.6 %

7.6 %

6.8 %

23.7 %

45.8 %

0 %

0 %

59
48
36
24
12
0