AUTORSKA SZKOŁA KLANZY - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

63%
Frekwencja

40

Osób uprawnionych

25

Głosów oddanych

25

Głosów ważnych

0

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

8 %

8 %

24 %

0 %

24 %

0 %

36 %

0 %

0 %

10
8
6
4
2
0