KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA NORWIDA

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

76%
Frekwencja

131

Osób uprawnionych

99

Głosów oddanych

95

Głosów ważnych

4

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

8.4 %

0 %

20 %

24.2 %

20 %

10.5 %

8.4 %

1.1 %

4.2 %

3.2 %

25
20
15
10
5
0