CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 TECHNIKUM NR 8 W GDAŃSKU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

59%
Frekwencja

710

Osób uprawnionych

422

Głosów oddanych

412

Głosów ważnych

10

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

10.9 %

12.9 %

18.7 %

8 %

8.5 %

37.1 %

3.2 %

0.7 %

168
135
101
67
34
0