KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

28%
Frekwencja

199

Osób uprawnionych

56

Głosów oddanych

56

Głosów ważnych

0

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

1.8 %

21.4 %

32.1 %

7.1 %

12.5 %

21.4 %

0 %

1.8 %

1.8 %

20
16
12
8
4
0