Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

77%
Frekwencja

720

Osób uprawnionych

554

Głosów oddanych

511

Głosów ważnych

43

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

6.1 %

10 %

16.6 %

13.7 %

18.6 %

33.9 %

1.2 %

190
152
114
76
38
0