O programie

 

Zorganizujcie debatę i szkolną symulację wyborów!


"Młodzi głosują" to lekcja demokracji w praktyce. Uczestniczki i uczestnicy, poprzez własne działania, dowiedzą się więcej o roli Sejmu i Senatu, ordynacji wyborczej czy neutralności politycznej. Cała społeczność uczniowska zyska okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na startujące komitety i dać znać o swoich poglądach.

Od 1995 roku w projektach „Młodzi głosują” wzięło udział kilka tysięcy szkół a ponad 3 miliony uczniów zagłosowało w szkolnych wyborach. Dołącz do nich już dziś!


"Młodzi głosują" to:

 • organizacja szkolnych wyborów, aktywizująca obywatelsko całą społeczność uczniowską
 • webinaria, które przygotują nauczycieli do działania
 • ciekawe scenariusze zajęć, które łączą przekazywanie wiedzy zgodnej z programami HiTu i WOSu z angażującymi narzędziami edukacyjnymi
 • materiały i poradniki dla uczestników projektu, które pozwalają przeprowadzić rozwijającą debatę o tematach ważnych dla młodych ludzi

Kto i jak może się zgłosić?

Do udziału w projekcie szkołę zgłasza nauczyciel lub nauczycielka za zgodą dyrekcji. W szczególności polecamy „Młodzi głosują” tym, którzy uczą WOS-u, HiT-u lub opiekują się samorządem uczniowskim.

Do udziału zapraszamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z całej Poslki. 

Gdy zapiszesz się do projektu staniesz się koordynatorem/koordynatorką Zespołu, który prócz Ciebie powinien liczyć od 3 do 12 uczniów i uczennic w wieku 13-19 lat. Zespół możesz skompletować już teraz lub zrobić to na początku nowego roku szkolnego.

Razem jako Zespół otrzymacie dostęp do dedykowanej projektowi platformy i wspólnie będziecie odpowiadać za organizację szkolnych wyborów lub debaty. Nie oznacza to, że do poszczególnych działań nie mogą być zaangażowani inni uczniowie i uczennice – jak najbardziej do tego zachęcamy!
Na platformę "Młodzi głosują 2023" zalogujesz się za pomocą loginu i hasła podonego w rejestracji na stronie Zapisów. 

Zanim się zgłosisz, zadbaj o zgodę dyrektora/ki na udział szkoły w projekcie

Z jednej szkoły zgłosić można tylko jeden Zespół.  


Pamiętaj, organizacja symulacji wyborów w szkole NIE JEST agitacją wyborczą, JEST działaniem edukacyjnym, obywatelskim i profrekwencyjnym. W naszych materiałach znajdziesz najlepsze praktyki organizacjie wyborów w szkole z zachowaniem najwyższego poziomu neutralności politycznej.

Jak to działa?

Zespoły wybierają i realizują 1 z 2 zadań głównych:

 • Organizacja wyborów w szkole
  W tygodniu przed otwarciem lokali wyborczych grupa uczestników i uczestniczek przeprowadzi symulację wyborów w szkole. Zrobi to pod opieką nauczyciela i ze wsparciem dostarczonych przez nas poradników, materiałów oraz wskazówek. Cała społeczność uczniowska zyska okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na kandydujących polityków i dać znać o swoich poglądach. Udostępnimy Zespołom przewodnik z przystępnym opisem najlepszych praktyk przeprowadzania wyborów szkolnych. Pozwoli on na dużą samodzielność uczestniczek i uczestników w organizacji symulacji.

   lub

 • organizacja szkolnej debaty
  Udostępnimy Zespołom:
  - poradnik prowadzenia debaty szkolnej,
  - listę proponowanych tematów do dyskusji,
  - narzędzia do merytorycznego przygotowanie się do debaty dla uczestniczek i uczestników.
  Zespół, korzystając z przygotowanych przez nas pytań pomocniczych, prześle na platformę relację z debaty i jej organizacji. Wybór formy relacji pozostawiamy Zespołowi.

Oczywiście możliwa jest realizacja obu działań, do czego gorąco zachęcamy.
W przypadku realizacji obu zadań, Zespół może przesłać relację tylko z jednego z nich.

Jako nauczycielka lub nauczyciel podejmiesz także dodatkowe aktywności:

 • Zajęcia lekcyjne
  Przeprowadzisz 3 lekcje na podstawie naszych angażujących scenariuszy, które Ci udostępnimy. W naszych scenariuszach znajdziej nowoczesne metody pracy z uczniami i uczennicami, przy ich jednoczesnej zgodności z podstawą programową. Wśród nich znajdą się:
  - materiały do zajęć ściśle powiązanych z wyborami (o roli parlamentu czy o procesie wyborczym),
  - treści do zajęć nakierowanych na ogólną aktywizację obywatelską uczniów i uczennic (jak rozmawiać o tematach ważnych, jak głosować świadomie i jak analizować treści medialne).
   
 • Webinaria
  Zaprosimy Cię również na webinaria, na których wesprzemy Cię w realizacji zajęć lekcyjnych i poprowadzeniu Zespołu w realizacji zadań głównych.
   

MG23 grafika na stronę_final

Dlaczego warto?

 • Otrzymasz dostęp do scenariuszy zajęć i materiałów, które angażują i wspomagają edukację obywatelską
 • Uczennice i uczniowie zdobędą doświadczenie samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkolnych wyborów lub debaty szkolnej – zrozumieją, czym jest aktywność obywatelska i poznają działanie demokracji w praktyce
 • Uczniowie i uczennice zdobędą wiedzę odnośnie wyborów parlamentarnych, kompetencji Sejmu oraz Senatu, ordynacji wyborczej i najlepszych praktyk prowadzenia dyskusji
 • Dowiesz się, jakie tematy polityczne i społeczne poruszają i ciekawią młodych ludzi - wspólnie nauczycie się debatować o nich ze zrozumieniem i empatią dla wszystkich uczestników dyskusji
 • Otrzymacie od nas przesyłkę z materiałami, które wspomogą wasze działania: plakatami, naklejkami, poradnikami oraz zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie
 • Wpłyniecie pozytywnie na świadomość wyborczą całej społeczności szkolnej i dacie do zrozumienia przyszłym wyborcom, że ich głos ma znaczenie - Wasze działania mogą wpłynąć na wzrost frekwencji wyborczej wśród młodych ludzi w obecnych wyborach i w najbliższej przyszłości!
   


Przed zgłoszeniem zapoznaj się z Regulaminem projektu.
 


Uczennice i uczniowie mają głos – pozwól go usłyszeć!

 

Projekt "Młodzi głosują 2023" jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskie i finansowany ze środków German Marshall Fund.

Twórca i organizator programu
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od 28 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej informacji na stronie: www.ceo.org.pl.