Szkolne wybory parlamentarne 2023

REALIZACJA ZADANIA: "Szkolne wybory parlamentarne - RELACJA"

Dodano: 10.10.2023

0

0

W jaki sposób podzieliliście się zadaniami? Jakim wyzwaniom musieliście sprostać przed wyborami? Jak przygotowaliście miejsce do wyborów? [min. 500 znaków]

Uczniowie przed wyborami przygotowali urnę wyborczą, karty do głosowania oraz fragmenty programów komitetów wyborczych, które były dostępne dla uczniów. Nauczyciele - koordynatorzy przygotowali spis wyborców oraz sprawowali nadzór nad porządkiem przebiegu głosowania, szczególnie zachowania zasady tajności wyborów. Wybory odbyły się w gabinecie pedagoga szkolnego, który na czas wyborów stał się miejscem, w którym pracowała komisja szkolna, a uczniowie głosowali. W sali przygotowano dla głosujących: stolik, 2 krzesła oraz kotarę, która pozwalała zachować tajność głosowania. W tym samym miejscu znajdowała się urna wyborcza.

Opiszcie dzień wyborów, przebieg i liczenie głosów. W jaki sposób uczniowie i uczennice mogli głosować? Kiedy mogli głosować? [min. 300 znaków]

Szkolne wybory parlamentarne zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem projektu, tj. 10 października br. Głosowanie odbyło się w trakcie lekcji. Pierwotnie wybory miały odbyć się w trakcie trzech lekcji. Ze względu na dużą liczbę uczniów oraz warunki lokalowe wybory przedłużyły się jednak do 5 lekcji (średnio 4 klasy w czasie godziny). Poszczególne klasy były doprowadzane przez pozostałych uczestników projektu do miejsca głosowania. Koordynatorzy projektu nadzorowali porządek wyborów, działalność komisji wyborczej oraz respektowanie zasady tajności wyborów. W sali mogły przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby, które potwierdzały swoje dane, pobierały karty i oddawały swój głos. Po zakończeniu głosowania nastąpiło komisyjne otwarcie urny oraz podział kart na ważne oraz nieważne. Głosy ważne zostały podzielone ze względu na komitety wyborcze. Po przeliczeniu głosów nastąpiło spisanie protokołu, który został potwierdzony podpisami złożonymi przez koordynatorów projektu oraz uczniów - członków szkolnej komisji wyborczej.

Jak zachęcaliście społeczność szkolną do aktywnego udziału? Jak społeczność szkolna reagowała na wydarzenie? [min. 100 znaków]

Dwa tygodnie przed szkolnymi wyborami uczniowie otrzymali wiadomość (plakat, facebook szkolny) o możliwości zbadania swoich preferencji partyjnych za pośrednictwem "Latarnika wyborczego", natomiast w klasie maturalnej została przeprowadzona lekcja nt. świadomego głosowania (zgodnie z zamieszczonym scenariuszem). Uczniowie zostali poinformowani o wyborach za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz plakatu, który otrzymaliśmy w ramach projektu.

Uczniowie chętnie skorzystali z "Latarnika wyborczego", w większości byli również zainteresowani wyborami, chociaż ok. 7% uprawnionych do głosowania zrezygnowało z możliwości oddania głosu.

Co według Was wyszło dobrze? Z czego jesteście zadowoleni? Co Was najbardziej zaskoczyło? [min. 200 znaków]

Pozytywnym zaskoczeniem było spore zainteresowanie uczniów "Latarnikiem wyborczym", dzięki któremu mogli porównać swoje poglądy z komitetami wyborczymi. Dla większości uczniów szkolne wybory parlamentarne były pierwszą tego typu aktywnością. Jesteśmy zadowoleni z dużego zaangażowania uczniów w organizację i sprawne przeprowadzenie wyborów. Swoje obowiązki wykonywali rzetelnie, skrupulatnie przestrzegali prawidłowego przebiegu wyborów.

Co było najtrudniejsze? Co chcielibyście zmienić przy organizacji kolejnych wyborów? [min. 100 znaków]

Największe trudności były związane z kwestiami lokalowymi/logistycznymi. Przy okazji kolejnych wyborów należałoby wybrać większą salę, która pozwoli na komfortowe przeprowadzenie wyborów oraz sprawniejszą pracę szkolnej komisji wyborczej.


Podobało Ci się

Komentarze

Brak dodanych komentarzy.

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś