Wyniki głosowania w "Młodzi głosują 2023"!

WYBORY MŁODYCH

10 października młodzież w szkołach z całej Polski zagłosowała na komitety, które startują w powszechnych wyborach parlamentarnych. Czynne prawo wyborcze w szkolnych symulacjach mieli wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie i uczennice klas VI-VIII szkół podstawowych (szkoły mogły również zdecydować o ewentualnym dopuszczeniu klas młodszych).  W 598 szkołach uprawnionych do głosowania było 193 639 uczniów i uczennic, z tego prawa skorzystało 103 325 osób - frekwencja wyniosła 53,2%.

Zdecydowanym zwycięzcą symulacji wyborów została Koalicja Obywatelska, otrzymując 31,2% głosów, wyprzedzając tym samym kolejny komitet o 10 punktów procentowych. Drugie miejsce przypadło Konfederacji z 20,5% wynikiem. Trzecie miejsce zdobyła Lewica - 15,5%, czwarte Prawo i Sprawiedliwość - 11,8%, piąte Trzecia Droga z wynikiem 11%. Stawkę ogólnopolskich komitetów zamykają Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 4,1%. 

TABELA NR 1. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW "MŁODZI GŁOSUJĄ 2023"

 

TABELA NR 2. WYNIKI Z PODZIAŁEM NA POZIOM SZKOŁY

W projekcie “Młodzi głosują 2023” tworzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, młode osoby samodzielnie tworzyły kampanie profrekwencyjne, powoływały komisje wyborcze i przeliczały głosy. W ramach projektu uczniowie i uczennice mieli również możliwość zorganizowania szkolnych debat na ważne tematy, które są interesujące dla młodzieży, a bywają pomijane przez partie polityczne i opinię publiczną. 

 

GŁOSOWANIE REFERENDALNE

W “Młodzi głosują 2023” zdecydowaliśmy się również umożliwić szkołom przeprowadzenia głosowania referendalnego. Ze względu na większą trudność zagadnień referendalnych, na organizację tego głosowania zdecydowały się przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe. Referendum zorganizowano w 307 szkołach, uprawnionych do głosowania uczennic i uczniów było 89 826, frekwencja wyniosła 32,6%.

Wyniki głosowania referendalnego w “Młodzi głosują 2023”

FREKWENCJA: 32,6%

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

TAK: 14,4%

NIE: 84,0%

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

TAK: 24,5%

NIE: 73,9%

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

TAK: 12,6%

NIE: 85,6%

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

TAK: 16,0%

NIE: 82,0%


Gdyby tak wyglądało właściwe głosowanie referendalne, nie byłoby ono wiążące - to tego potrzebna jest frekwencja ponad 50%. Niska frekwencja wśród młodzieży nie zaskakuje biorąc pod uwagę ich decyzje wyborcze. Największym orędownikiem wzięcia udziału w referendum jest Prawo i Sprawiedliwość, które w symulacji wyborów parlamentarnych osiągnęło niski wynik. Ugrupowania, które w swojej kampanii nawołują do bojkotu referendum (Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga) osiągnęły wspólnie blisko 60% poparcie. Ci, którzy w głosowaniu wzięli udział, zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko rozwiązaniom proponowanym w pytaniach referendalnych. Są to więc w przeważającej większości odpowiedzi zgodne z narracją odpowiadającej za organizację referendum partii rządzącej. 

 

O PROJEKCIE

Nauczycielki i nauczyciele, korzystając ze scenariuszy przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzili angażujące lekcje o parlamencie, świadomym wyborze i istocie partii politycznych.  Ze wsparciem organizatora i nauczycieli-koordynatorów, społeczność uczniowska przez własne doświadczenie uczyła się o najważniejszych mechanizmach demokracji. Cała szkoła miała możliwość uczestniczyć w tym wyborczym święcie, uświadamiając młodzieży jak cennym prawem jest prawo wybierania swoich przedstawicieli. Wszystko w celu kompleksowego budowania zainteresowania polityką, które zaowocuje obywatelskimi nawykami w przyszłości. 

Dbając o najwyższe standardy neutralności politycznej projektu “Młodzi głosują 2023”, ogólnopolskie wyniki opublikowaliśmy dzień po wyborach powszechnych (16 października). Wystrzegamy się wszelkich form agitacji, a naszym celem jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i edukacji wyborczej. Projekt “Młodzi głosują 2023” realizowany jest zgodnie z art.  108 §  3. kodeksu wyborczego.